Jaarbeeld Vlieland 2014 komt er aan!

We mogen nu wel van een traditie spreken als het over ons jaarbeeld gaat. Ook dit jaar wordt de komende dagen huis aan huis op Vlieland ons jaarbeeld van 2014  rondgebracht. Voor gasten ligt het jaarbeeld vanaf maandag as.  klaar bij de VVV en bij informatiecentrum de Noordwester.

Ook dit jaar is er weer heel wat de revue gepasseerd, op personeelsvlak is ons team veranderd; Erik Saaltink is vertrekkende en Sonja Vrijenhoek volgt hem op.

De oplettende lezer en dat zijn er natuurlijk heel veel ;-) , zal zien dat er een kapitale fout op de getijdentabel voor 2015 ( midden in het jaarbeeld) staat; De drukker was blijkbaar een beetje in de war met Ameland en Terschelling, want ook in die jaarbeelden klopt de getijdentabel niet.

jaarbeeld 2014 (2)

Dus in januari/februari 2015 komt de juiste getijdentabel alsnog bij de Vlielanders in de bus

Wij wensen u bijzonder mooie feestdagen en een heel goed en gelukkig 2015.

Graag tot ziens, op ons blog, in de natuur van Vlieland of voor een ‘bakje’ in onze werkschuur.

Frederika, Sonja, Carl, Herman, Pieter, Vincent en Anke.

Geplaatst in blog, Jaarverslag, Werkzaamheden | Tags: , , , , | 1 reactie

Leerlingen OBS de Zeester voorzien in dennenbomen.

Prachtig was het! 8 december kwamen de kinderen van de obs de Zeester naar het Vuurtorenduin om kerstbomen te zagen voor in de klas en natuurlijk voor Zorgcentrum de Uiterton. Prachtige lucht, schitterend uitzicht en zagen maar….

In korte tijd lag er een flinke rij bomen langs het pad. Tijd voor een warme chocomel en speculaas en of mandarijn. Daarna nog even door en in optocht met zoveel mogelijk bomen weer afdalen richting school.

Afgelopen zaterdag kon een ieder een gratis boom zagen langs Pad van de Staatsschuur. De mooie boompjes staan daar ‘als haren op een hond’, dus keuze genoeg.

Veel Vlielanders kwamen langs; ook nu weer traditioneel een warme chocomel of glühwein met speculaas. Collega’s Pieter Schaper en Vincent Kikstra hadden het er druk mee.

En dat alles gratis en voor niets… Het is altijd fijn als het mes aan twee kanten snijdt, in dit geval de zaag dus.

Er is weer een stukje duin vrij van jonge dennen en Vlielanders hebben een echte Vlielander dennenboom.

Geplaatst in blog, Evenement, Jeugd, Natuurbeheer | Tags: , , , , , , | 1 reactie

Hoe gaat het met zeehond Luusje?

Vandaag precies 3 weken geleden waren we getuige van de geboorte van de zeehond in het weiland van Roel Luis. Dus even een paar nieuwe foto’s van het beest.

Het lijkt er op dat de moeder het beest al verlaten heeft. Zo te zien is de jonge zeehond rond de 40 kg, dus de moeder is niet meer nodig. Nu is het belangrijk dat de dikke witte worst in het weiland voldoende rust krijgt. De witte vacht zal de komende weken afvallen en het gewicht zal terug lopen naar ongeveer 30 kg. Dan is Luusje klaar om het ruime sop te kiezen en op eigen kracht verder te gaan in de Waddenzee.

Ondertussen liggen er maar liefst 7 jonge zeehonden van de Jachthaven tot de Fortweg ( Noorderstoek), een geliefde wandelroute van veel Vlielanders en gasten, al dan niet met loslopende honden… Samen met Gemeente Vlieland, Zeehondencreche Pieterburen, informatiecentrum de Noordwester en Rijkswaterstaat gaan we informatieborden plaatsen. Er is overleg met de rederij Doeksen, om de gasten die naar Vlieland toekomen om de Kerst en Oud en Nieuw door te brengen te informeren via het tv kanaal aan boord, maar ook via de intercom aan boord van de MS Vlieland.

In het belang van de zeehonden, gasten en hun honden, hopen we ook op enige sociale controle met elkaar. Mensen die het toch nodig vinden om de zeehonden te dicht te naderen lopen de kans gebeten te worden en/of een boete te krijgen voor het verstoren van een beschermd dier.

ZEGT HET VOORT…

Geplaatst in blog, Educatie, Waarneming | Tags: , , , , , , , , | 1 reactie

Hoe zit het eigenlijk met de Vlielander vos?

Een bijdrage van Folkert Janssen, met dank!

(www.hetommetje.nl )

In de winter worden er op Vlieland vaak meldingen gedaan van ontmoetingen met een vos. Ook is er recentelijk een vossenhol ontdekt. Dit komt overeen met het beeld van Staatsbosbeheer dat er nog 1 vos overgebleven is sinds de ongewenste introductie in 2009.

Van 10 naar 1

Hoe de vossen precies op Vlieland zijn beland, is tot op heden nog steeds een raadsel. Er zouden twee vossen zijn uitgezet door iemand met onduidelijke bedoelingen. Feit was dat deze vossen heel veel schade aanrichtten in de belangrijke broedkolonies van aalscholver en lepelaar. In opdracht van Staatsbosbeheer werd er in 2009/2010 actief gejaagd op de vossen, aangezien ze inmiddels ook al een nest jongen hadden geproduceerd. Van de 10 aanwezige vossen (te weten 1 koppel met een nest van 8 jongen) werden er 9 afgeschoten. Volgens Staatsbosbeheer was daarmee de situatie onder controle. Een vos alleen plant zich immers niet voort en verdere beheermaatregelen zijn daarom niet nodig. Het dier zou vanzelf na een jaar of 10 dood gaan.

Waarnemingen

Toch is Staatsbosbeheer wel degelijk geïnteresseerd in uw waarnemingen en ziet ook graag beeldmateriaal van de Vlielandse vos. Aan de hand van voldoende waarnemingen op verschillende plaatsen kan worden geconcludeerd of de meldingen inderdaad om één en dezelfde vos gaan of dat het mogelijk gaat om op vossen gelijkende IJslandse hondjes. Daarnaast is het van belang uit te sluiten dat er misschien toch nog een 2e exemplaar rondloopt. Vervolgens kan Staatsbosbeheer begin 2015 besluiten of er alsnog actie ondernomen moet worden.

Hoe leeft de vos?

Een vos heeft een heel groot territorium en voor Vlieland geldt dat eigenlijk ook. Het hele eiland vormt een rijk gevulde dis. Hij jaagt vooral op knaagdieren en vogels, maar eet ook bessen, insecten en aas. In de winter zal hij vermoedelijk iets meer naar de bewoonde wereld trekken, om in de zomer weer de broedkolonies in te duiken. Het is daarom niet verwonderlijk dat juist in de periode tussen oktober en maart vaak meldingen worden gedaan. Vooral als er sneeuw ligt, want een vos kan muizen horen onder een dik pak sneeuw en springt er dan bovenop.

Eén vos is nog steeds geen probleem, maar om de indianenverhalen rond risico’s die met vossen gepaard gaan gelijk maar te ontkrachten: de Vlielandse vos levert geen direct gevaar op voor uw huisdieren. Allereerst is een vos opportuun. Dat wil zeggen, hij doet niet meer moeite dan absoluut nodig is om aan de kost te komen. Alles wat aan eten voor zijn bek komt en er in past, gaat er in. Hij doet geen moeite om onder een kippenhok te graven als de fazanten voor zijn bek langs lopen. Een vos gaat ook het gevecht met een huiskat niet aan. Hij is namelijk niet veel groter dan een volwassen kater en die kunnen goed uithalen met hun nagels.

 

Het vossenhol: voshol foto folkert janssenfoto: Folkert Janssen

Geplaatst in blog, Waarneming | Tags: , , , , , | 5 reacties

GEBOORTE GRIJZE ZEEHOND OP VLIELANDS GROEN GRAS!

Hoe mooi is ons werk? Vanmorgen belde collega Herman Vogel me; “Anke er ligt een hele dikke zeehond in het weiland van Roel”, hup camera gepakt en collega Sonja Vrijenhoek meegenomen in de auto. Aangekomen bij het weiland van Roel Luis, lag daar een grote kegelrob/Grijze zeehond duidelijk bezig te bevallen. Ze was in de ochtend naar het weiland gekomen; de sporen waren duidelijk zichtbaar.

Na een half uur en twee flinke persweeën floepte het flinke jong naar buiten; op Vlielands gras geboren met publiek op 10 meter afstand. We hebben meteen rood/wit lint er ruim omheen gezet en de informatie/waarschuwingsborden die we vorig jaar samen met Zeehondencreche Pieterburen, Rijkswaterstaat, gemeente Vlieland en informatiecentrum de Noordwester gemaakt hebben geplaatst.

GEBOORTE ZEEHOND 2014 (2)

GEBOORTE ZEEHOND 2014 (3)

GEBOORTE ZEEHOND 2014 (4)

GEBOORTE ZEEHOND 2014 (6)

GEBOORTE ZEEHOND 2014 (10)

GEBOORTE ZEEHOND 2014 (11)

GEBOORTE ZEEHOND 2014 (18)

GEBOORTE ZEEHOND 2014 (23)

GEBOORTE ZEEHOND 2014 (24)

GEBOORTE ZEEHOND 2014 (25)

De komende 5 weken zal dit tafereel te zien zijn als alles goed gaat. Van ongeveer 15 kg naar 40 kg… De witte vacht zal eerst verdwijnen, dan kan het jong zelf zijn weg vinden. Af en toe zal het jong alleen zijn; moeders is dan even zelf aan het eten.

GENIET ER VAN, MAAR HOU AFSTAND IS HET DEVIES!

GEBOORTE ZEEHOND 2014 (29) GEBOORTE ZEEHOND 2014 (28)

Geplaatst in blog, Waarneming | Tags: , , , , , , , , , , | 54 reacties

Pardon? Paddenstoelen in het zoute zand!

Een bijdrage van Menno Boomsluiter en wat voor 1!

Echt het lezen en kijken even waard; Met dank!

Het zeereepproject.

Doel van het project is het volgen van de Rode Lijst-status van de typische soorten van de habitatrichtlijn in de zeereep langs de gehele Nederlandse kust. Dit gebeurt in verband met de beoordeling van de staat van instandhouding van habitattypen, zowel binnen als buiten de Natura 2000-gebieden. Hierover moet elke zes jaar worden gerapporteerd aan de Europese Unie.

Zes soorten zijn aangewezen als typisch voor de zeereep: de Duinfranjehoed, de Zeeduinchampignon, de Duinstinkzwam, de Duinveldridderzwam, de Helmharpoenzwam en het Zandtulpje.

Helmstropharia ©Menno BoomsluiterHelmstropharia (foto: Menno Boomsluiter)

 

Zeeduinchampignon ©Anna Kreffer 7630874Zeeduinchampignon (foto: Anna Kreffer)

 

Om dit te kunnen doen is het nodig dat er een netwerk komt van vrijwilligers die bereid zijn om één of meer km-hokken te adopteren en daarin het voorkomen van de typische zeereepsoorten te registreren in het daarvoor aangewezen seizoen (oktober/november). De gegevens die zo worden verzameld zullen door het Centraal Bureau voor de Satistiek (CBS) statistisch worden verwerkt.

Van zondag 2-tot en met dinsdag 4 november heb ik samen met Joost van Bommel, woonachtig op Vlieland, een aantal kilometerhokken doorzocht op het voorkomen van zeereeppaddenstoelen.

Helminktzwam ©Frank London 7733976Helminktzwam (foto: Frank London)

Duinstinkzwam ©Menno BoomsluiterDuinstinkzwam ( foto: Menno Boomsluiter)

 

Duinfranjehoed ©Theo Westra 7714627Duinfranjehoed (foto: Theo Westra)

Daarbij zijn de Duinfranjehoed, Zeeduinchampignon, Duinstinkzwam en de Duinveldridderzwam meerdere malen waargenomen. De Duinfranjehoed was hier en daar algemeen, vooral op de nog jonge stuivende duintjes. Behalve deze typische soorten zijn ook de Helmstropharia, Helminktzwam, Duinparasolzwam en het voor de tweede maal in Nederland gevonden Helmkaalkopje een klein bruin paddenstoeltje wat in grote getale op het strand aan de noordelijke kant van het eiland bleek voor te komen. De resultaten laten zien dat er wat paddenstoelen betreft ook in de nog stuivende duinen veel te vinden is.
Menno Boomsluiter,

Landelijk coördinator Paddenstoelenmeetnetten.

Geplaatst in blog, Natuurbeheer, Onderzoek & inventarisatie, Vrijwilligers, Waarneming, Werkzaamheden | Tags: , , , , , , , | 2 reacties

Even een plas verplaatsen?

Op 25 oktober jl. stond in ‘uit het kastje’ (Gemeentelijk informatiebulletin) een ingekomen aanvraag  van Staatsbosbeheer voor het verplaatsen van de drinkpoel langs Pad van 20. De plas waar de 10  Schotse Hooglanders (allemaal ossen)  graag rondhangen in de zomer. We krijgen hierover veel vragen van Vlielanders; vooral het ‘waarom’ is niet duidelijk. Hoewel de ossen op geen enkele manier agressief gedrag vertonen, is het voor een aantal eilanders en gasten toch een eng idee om tussen de runderen door te fietsen of te lopen.

Om hierin tegemoet te komen en er voor te zorgen dat iedereen zorgeloos kan genieten van al ons moois, willen we de plas langs Pad van 20 dichtgooien en een nieuwe plas richting de Oude Kooi (ongeveer  honderd meter van het pad af) laten graven. Als de koeien daar drinken en rusten zijn ze nog steeds vanaf het pad te zien, maar op enige afstand dus.

Nu zijn wij wel benieuwd naar uw mening, dus reageren? Graag!

koeien in de plas(Deze foto is van Adele Graaff)

 

Geplaatst in blog, Natuurbeheer, Werkzaamheden | Tags: , , , , , , , , | 8 reacties

Stokje van de Lange Paal doorgegeven.

2014 is voor collega Frederika Breijer en mijzelf een bijzonder jaar. Sinds 1 september ben ik niet langer de beheerder van natuurkampeerterrein  de Lange Paal. Frederika neemt het stokje van me over na 16 jaar. Ik mag haar gelukkig assisteren in het hoogseizoen, want het beheer was meer hobby dan werk voor me. Het is gewoon heel erg leuk om een steentje bij te kunnen  dragen aan een mooie vakantie.

Afgelopen jaren hebben Frederika en ik veel meegemaakt op de camping. Ieder seizoen begon met het hijsen van de vlag, waarbij we dan de wens uitspraken dat het een mooi en goed seizoen zou worden. Op 1 november, als het kampeerseizoen dan weer voorbij was streken we de vlag en ‘evalueerden’ het seizoen; “het was weer een goed seizoen”, kort en krachtig.

eindeseizoenlp14 (14)

Afgelopen maandag hebben we dit ritueel uitgevoerd in aanwezigheid van de collega’s en onze schoonmaker Serge. Op die manier kon ik het stokje van de Lange Paal doorgeven aan Frederika.

eindeseizoenlp14 (3)

Vanaf 1 januari kunt u weer reserveren via http://www.staatsbosbeheer.nl , komt u ook een keer logeren bij de Boswachter?

eindeseizoenlp14 (1)Samen blijven we er iets moois van maken!

Geplaatst in blog, Lange Paal | Tags: , , , , , , | 5 reacties

Hutten bouwen met pepernoten en rausen met snert.

Wat een mooie week hebben we achter de rug. Vorige week woensdagmiddag hebben we samen met Sylvia Voss van jongerencentrum de Vliering hutten gemaakt met Vlielander kinderen. In een bosvak waar vorige winter gezaagd is en dus genoeg takken lagen gingen we aan de slag. Collega Pieter had zijn nest, wat hij gemaakt had voor het festival, neergezet in het bosvak ter inspiratie. Sylvia zorgde voor de warme chocomel met pepernoten. Na uitleg van meester hutten bouwer Pieter (wat kan wel en wat mag niet als je een hut bouwt) gingen de kinderen enthousiast aan de slag en dat leverde aan het eind van de middag 3 mooie hutten op; 1 grote waar wel 10 kinderen in kunnen, 1 hut met keuken en 1 hut met dennengeur.

hutten bouwen (2)

Om eerlijk te zijn voelden Pieter, onze stagiar Joey Braat en ik ons ook weer even helemaal 10 jaar; hutten bouwen… mooier is er toch niet? Dit gaan we vaker doen, want ook Sylvia was helemaal tevreden.hutten bouwen (8).hutten bouwen (10)
Vervolgens was het 1 november nationale natuurwerkdag, daar doen we al jaren aan mee. Dit keer werd er gewerkt op de Oude Kooi, een heideveld werd vrijgemaakt van de bomen die daar stonden en een vangpijp van de kooiplas werd uitgebaggerd. Het bleek de warmste 1 november ooit gemeten. Dus het was geweldig om lekker buiten bezig te zijn.

Wist u dat er nog niet eerder zoveel mensen in Nederland die dag buiten gewerkt hebben? In heel Nederland deden er 14.500 mensen mee!

natwerkdag grietje horjus (2) - kopie

natwerkdag2014 oude kooi (40)

natwerkdag2014 oude kooi (51)

Bijna 30 Vlielanders en ook gasten van de wal klaarden de klus. Ook de aanwezige kinderen waren goed aan het ‘rausen’, ondanks de warmte smaakten de snert en broodjes  prima. natwerkdag2014 oude kooi (22)

natwerkdag2014 oude kooi (55)

natwerkdag2014 oude kooi (64)Iedereen kreeg na afloop een mooie bidon, een boekje over de grutto en het themanummer van de Cultuur Historische vereniging over de Oude Kooi mee naar huis. iedereen die mee heeft geholpen: DANK! Bent u er volgend jaar ook bij? Heel graag!

natwerkdag grietje horjus (4)

 

 

 

Geplaatst in blog, Bosbeheer, Evenement, Natuurwerkdag, Vrijwilligers, Werkzaamheden | Tags: , , , , , , | 8 reacties

Zagen, zagen, wiedewiede wagen.

Het houtzaagseizoen is weer begonnen, dus “zingende” motorzagen in het bos. Iets meer dan 80 Vlielander huishoudens hebben ieder 5 kubieke meter hout aangevraagd. Dus collega Vincent (“hoofd blessen”) en administratie van collega Frederika Breijer zijn er weer druk mee geweest. Deze winter wordt er in het bos rond het dorp, Lange Paal en Nieuwe Kooi gezaagd.

DSC03145

De regels rondom het zagen worden steeds strenger; wij zijn verplicht om controles uit te voeren, om te kijken of er veilig gewerkt wordt. Zaagbroek, zaagschoenen, helm, oordoppen en gezichtsbescherming; alles moet in orde zijn.

P1030073

Het zijn niet alleen maar dennen die om gaan. Sinds een paar jaar worden ook loofbomen geblest. Als er bijvoorbeeld 5 tamme kastanjes dicht bij elkaar staan en elkaar verdrukken, dan kunnen er 3 weg, om de 2 die blijven staan uit te laten groeien tot mooie grote bomen.

Tot 15 oktober konden de eilanders brandhout aanvragen. Er mag tot 15 februari 2015 gewerkt worden in het bos. Er zullen weer heel wat zweetdruppels in de Vlielander bodem vallen… zagen, kloven, sjouwen, takken het bos in  trekken, stapelen en dan de echte warmte van hout in de kachel. Door de storm vorig jaar 28 oktober en de zachte winter is er dit jaar minder aanvraag dan vorig seizoen.

goed doel hout 031

We wensen iedereen een veilig en mooi zaagseizoen.

Geplaatst in blog, Bosbeheer, Natuurbeheer | Tags: , , , , | 2 reacties