Jonge lepelaar gered van verdrinking.

Gisteren, aan het eind van de warme werkdag, werd onze collega Pieter Schaper gebeld door Gerda Stel. Ze  zag een jonge lepelaar in nood bij pad van 20 op het wad. Die zat met z’n poot vast in een strekdam en het was opkomend tij…. Enige haast was dus geboden en dan moet je net bij Pieter zijn! Die bedacht zich niet en ging met werkschoenen  ’t Wad op om de jonge lepelaar te redden. Redding gelukt, maar de werkschoenen waren vandaag nog niet droog.

LAATSTE NIEUWS: De jonge lepelaar heeft van collega Carl Zuhorn kleur ringen gekregen en is weer losgelaten.

loslaten-lepelaar-sept-2016-3

 

 

Mooie ontmoetingen..

Ziezo, Into the Great Wide Open 2016 is weer voorbij. Op ons Natuurkampeerterrein de Lange Paal mochten we meer dan 1.000 festivalgangers ontvangen. En wat was het weer leuk! Ondanks de slagregens zaterdagnacht en zondagmorgen, was de sfeer heel ontspannen. De 3 ochtendconcerten Lange Paal Live, die we vanuit Staatsbosbeheer de gasten aanboden, werden hoog gewaardeerd.

We lopen zulke dagen heel wat meters op de velden; een praatje hier, een stukje ducktape daar, wat afval opruimen. Leuke ontmoetingen met mooie mensen.

Zo liep ik maandagmorgen ook rond en werd aangesproken door twee festivalgangers, duidelijk een goed feest achter de rug. Ze zaten in de zon op een klein veldje aan het ontbijt. En ja, ze hadden een vraag. Ik dacht dat het over bagagevervoer of zoiets zou gaan, maar nee, ze hoorden een vogelgeluid en wilden weten wat dat nou was. “Het klinkt alsof er steentjes tegen elkaar getikt worden.” Ik kon hen vertellen dat het zeer waarschijnlijk om de braamsluiper gaat. Alweer een mooie ontmoeting!

foto: fotovisie.nl

foto: fotovisie.nl

PS: ons leuke filmpje voor ITGWO wel gezien?

Harde werkers die Woeste Landers!

Vorige week waren ze er weer, die leuke, inspirerende jonge mensen van Woeste Land. ( http://www.woesteland.nl/ ).

De hele groep verbleef op de Lange Paal en werkten overdag met en voor ons op verschillende plekken op Vlieland. Zo werd  o.a.de vang-pijp in Oude Kooi weer schoon gemaakt en een begroeide duinpan, die we liever laten stuiven van grassen ontdaan.

Veel werk verzet en met veel lol; voor de groep van Woeste Land en ons een mooie week dus.

DANK JULLIE WEL  en graag tot een volgende keer.

Deze slideshow heeft JavaScript nodig.

 

 

‘T rode goud is vroeg dit jaar.

P1020165Natuur laat zich niet dwingen in data. Dat blijkt wel weer als je nu langs de cranberry velden loopt. De bessen kleuren al rood en we willen niet te laat beginnen met ‘vrij’ geven van de pluk.

Uiteraard besluit een plukker zelf wanneer hij/zij gaat bessen halen. Het is een uitstekend bessenjaar, dus er zal naar verwachting genoeg voor iedereen zijn. Lang niet alle bessen zijn al geschikt om te plukken, vaak is de bovenkant van de struik al mooi op kleur, maar de onderlaag nog niet. Het is de verantwoordelijkheid van de plukker om hier goed mee om te gaan.

Ook dit jaar weer met de nodige vergunningen, voor commerciële plukkers en de eilanders die met plukbak tot 100 kg mogen plukken. Vlielanders en gasten die met de hand plukken voor eigen gebruik hebben geen vergunning nodig.

De startdatum is in overleg met de Gemeente Vlieland voor 2016 vastgesteld op 20 augustus t/m 30 november 2016. Vergunningen kunnen van maandag t/m donderdag tussen 08.00 en 10.00 uur opgehaald worden in de Staatsbosbeheer werkschuur, Dennenlaan 4.

 

 

De kers op de taart in ’t Vlielandse broedseizoen 2016

Een bijzondere bijdrage van Peter de Boer (Sovon) en collega Carl Zuhorn:

De Vliehors is een uitgestrekt natuurgebied van ongeveer 24 vierkante kilometer aan de westkant van Vlieland; voor een groot deel in gebruik als militair oefenterrein door de Koninklijke Luchtmacht. Het is doordeweeks afgesloten voor publiek, omdat dit het enige West-Europese oefenterrein is waar die Luchtmacht en de NAVO-partners mogen oefenen met munitie en explosieve ladingen. De laatste jaren wordt Staatsbosbeheer door het Ministerie van Defensie “ingehuurd” om in de weekenden toezicht te houden op de kolonies meeuwen en strandbroeders, zoals sterntjes en plevieren, maar ook op het publiek wat hier recreëert. Tijdens deze toezichthoudende taken komen we natuurlijk ook allerlei vogels van andere pluimage tegen.

Slechtvalk. foto van der Leij Ruben Smit Productions

Slechtvalk. foto van der Leij Ruben Smit Productions

 

De Vliehors en het Posthuiswad zijn in de driehoek Vlieland – Griend – Richel de belangrijkste gebieden voor steltlopers om met hoog water te overtijen op een hoogwatervluchtplaats (HVP). Waar veel steltlopers zijn, zijn ook de dieren die ze eten (we noemen dat predatoren)). Op Vlieland zijn dat voornamelijk slechtvalk en velduil. In het winterhalfjaar ligt het seizoenmaximum van de slechtvalk zo rond de 5-8 slechtvalken in het gebied Vliehors – Kroonspolders – Posthuiswad.

Slechtvalk seizoen maximum Vliehors - PHWad Kroonspolder

De laatste jaren worden er steeds vaker overzomerende slechtvalken gezien op de Vliehors. In 1999 was er al eens een territoriaal paartje slechtvalk gezien met een overduidelijke binding met de Vliehors. Prooioverdrachten en alarmeren waren toen de tekenen dat er misschien meer was dan alleen hun aanwezigheid.

We schrijven nu 2016. Tijdens de weekend-surveillance voor Defensie zien we dat er in de periode mei – augustus slechtvalken aanwezig zijn op de Vliehors. Begin juni laat Anke op kantoor een foto zien die haar man Dirk Bruin op de Vliehors gemaakt heeft. De foto toont een nest met 3 roestbruine eieren. Mijn eerste ingeving was van een zwarte kraai, maar op het moment dat ik dat zei, besefte ik dat ik fout zat en dat dit wel eens het eerste nest van een slechtvalk voor Vlieland kon zijn. De uren erna ben ik de boeken ingedoken en “deskundigen” op dit vlak gepolst. En jawel, Vlieland is dit jaar een broedvogel rijker: de slechtvalk.

 

 

Het paartje is zo rond 10 mei begonnen met broeden, met een duidelijke taakverdeling. De vrouw van de slechtvalk broedt en het mannetje voert de prooien aan. Bij een controle op 10 juni lag er in het nest 1 jong van 1-2 dagen oud en waren er nog 2 eieren aanwezig. Bij een controle later zou blijken dat die 2 eieren niet bevrucht waren. Tijdens deze controles kwamen we er ook achter dat het vrouwtje geringd was. Met foto’s en wat gepuzzel bleek dat dit vrouwtje op 21 mei 2010 geboren was op Trischen, een Duits Waddeneiland. Dit nest was een zgn. grondnest. In natuurlijke omstandigheden verkiezen slechtvalken dit boven een kast of een richel, zoals in het stedelijk gebied wel gebeurt.

In Nederland broeden tegenwoordig zo’n 150 paar slechtvalken. De meeste vogels broeden in stedelijk gebied in kasten en of op richels van hoge kantoorgebouwen of in hoogspanningsmasten. Een klein deel broedt in het Waddengebied en in de Zuidwestelijke delta, voornamelijk op de grond.

Tijdens onze controles hebben we ook prooien verzameld. Opvallend was dat de valken vooral spreeuwen, postduiven en steltlopers aten. Ons verraste het dat in zo’n steltloperrijk gebied ook postduif op het menu van “onze” Vlielandse valken stond.

Jonge slechtvalk. foto Doortje Dallmeijer

Op 1 juli jl. hebben we de jonge slechtvalk (een vrouwtje) in het bijzijn van Pieter Bruinink van de Koninklijke Luchtmacht geringd. En op 18 juli jl. is de jonge slechtvalk uitgevlogen. We kijken uit naar het komende broedseizoen!

Door boswachter Carl Zuhorn en Peter de Boer van Sovon Vogelonderzoek.

 

Binnenkort spoelt er een zeecontainer aan in Kroon’s polders

Over een paar maanden lijkt het alsof er een zeecontainer is aangespoeld in de Kroon’s Polders. Dat is namelijk de vorm van de vogelkijkhut die in de 2e polder komt te staan. We hebben voor het ontwerp van Architect Wilfred Hilbers van Buro Stad&Land uit Meppel gekozen, vanwege de eenvoud en functionaliteit, geen toeters en bellen dus.

De firma Drenth Bouw uit Groningen is momenteel bezig om de vogelkijkhut te maken. Bij deze willen we u alvast een voorproefje geven met de volgende foto’s.

Vanaf 2017: Vlieland in een flesje!

Met speciaalbieren als ‘Selkie’ en ‘Rampzalig’ is aangetoond dat het mogelijk is een echt Vlielander bier te maken. “Maar we kunnen natuurlijk niet eeuwig met eilander water naar de wal blijven varen,” zegt Bojan Bajic. In het voorjaar van 2017 start daarom een echte ambachtelijke brouwerij op Vlieland. Brouwerij Vlieland wordt gehuisvest op de meest noordelijke kavel van bedrijventerrein Oosterseveld, in eigendom van Staatsbosbeheer. Initiatiefnemers Bojan Bajic en Gosse Beerda hebben daarover met ons als huidige eigenaren van deze plek aan de Fortweg, overeenstemming bereikt.

“Dit is een buitengewoon geschikte locatie voor deze activiteit,” meent Beerda. “We willen Vlieland in een flesje doen. Een bier dat zoveel mogelijk is gemaakt met eilander ingrediënten. Op deze plek zijn we omringd door prachtige natuur. Omgeving en product smelten hier samen.”

Staatsbosbeheer biedt graag mogelijkheden en ruimte voor lokale activiteiten die aansluiten bij onze missie en gedachtengoed. Samenwerken met ondernemers die werken met natuurlijke producten past daar in onze ogen heel goed bij. We kochten de loods op het bedrijventerrein 10 jaar geleden met het idee voor nieuwbouw van het kantoor. Maar zoals iedereen weet zijn we in het dorp gebleven. De laatste jaren werd de loods voor de opslag van werkmateriaal gebruikt. Nu kijken we rond voor alternatieve opslagruimte voor de lange termijn. Met deze overeenkomst zijn we in ieder geval eigenaar geworden van twee andere loodsen aan de Fortweg, die eerder toebehoorden van Bojan en Gosse.

De komende maanden worden nog een aantal Vlielander speciaalbieren bij de bevriende brouwerij De Naeckte Brouwers gemaakt. Naar verwachting zal Brouwerij Vlieland de eerste volledig op het eiland gebrouwen biertjes in april 2017 kunnen uitleveren aan eilander winkels en horeca.

 

persfoto bierbrouwerij

Werk in uitvoering, maar komende weken even niet.

Twee weken geleden zijn de werkzaamheden van het Wetterskip Fryslân (Waterschap Friesland) begonnen (zie ook dit blog)  en de eerste effecten zijn zichtbaar bij Nieuwe Kooi/ land van Jaap Tot en Kroon’s polders. Aannemer Jelle Bijlsma is met groot materieel naar Vlieland gekomen om deze grote klus te klaren. Vlielander aannemer Erik de Boer is hierbij ook ingeschakeld.

 

Er word ook gewerkt in Kroon’s polders. Het pad naar de toekomstige vogelkijkhut ligt er al. (zie foto hieronder)

wetterskip week 2 (16)

Het is spannend, het is veel, de drukte op de Postweg “en dat midden in het seizoen”. (hoorde ik van een aantal mensen). Het kon niet anders gepland worden dan op deze manier. De informatieborden van het Wetterskip bij de locaties worden door velen bekeken/gelezen.

Het begin is er dus en komende 3 weken hebben de mannen van Bijlsma bouwvakvakantie en kunnen we met z’n allen even op adem komen.

Blauwe Kiekendief in 2016 wederom broedvogel op Vlieland!

In 2012 broedde de Blauwe Kiekendief voor het laatst op Vlieland. In maart en april van 2016 werden in de buurt van de voormalige broedlocatie opnieuw zowel een mannetje als een vrouwtje waargenomen. Zouden ze dit voorjaar weer een broedpoging wagen…? Door de ruige vegetatie van het terrein bleef de spanning daarover nog een tijdje bestaan.

Eind april nam Carl Zuhorn het vrouwtje Blauwe Kiekendief waar. Ze sleepte met nestmateriaal in het centrale deel van het eiland. Op 3 juni is het nest bezocht om de nestinhoud te controleren. Het nest bevond zich in vochtig rietland met veel opslag van grauwe wilg en lag zeer goed verscholen. In het nest lagen 4 donsjongen en twee eieren, wat betekend dat het een zeslegsel is geweest, heel goed op een muizenarm eiland als Vlieland.

Blauwe Kiek Vlieland 3 juni 2016 Blauwe kiekendief man mei 2016 Knipsel

Aan de hand van foto’s konden beide oudervogels op eventuele kleurringen worden gecontroleerd. Zowel het vrouwtje als het mannetje bleken gekleurringd, beide met een witte ring en afkomstig van Texel.  Het mannetje is geboren in 2014 en het vrouwtje in 2008.

Het vrouwtje is dezelfde vogel die in 2011 en 2012 op Vlieland broedde. In de jaren 2013-2015 is in de broedtijd tevens een vrouwtje waargenomen, mogelijk hetzelfde vrouwtje. Dit vrouwtje slaagde er echter niet in een mannetje aan zich te binden, vermoedelijk door een tekort aan mannetjes in de populatie.

Na de veelbelovende controle op 3 juni waren de verwachtingen dan ook hoog gespannen tijdens het bezoek op 24 juni. Er volgde echter een deceptie met het aantreffen van een leeg nest. Resten op het nest wezen uit dat er grotere jongen aanwezig waren geweest. De mislukkingsoorzaak kon niet worden achterhaald.

Op Vlieland zelf wisten de Blauwe Kieken dus helaas geen jongen groot te brengen. Toch was er sprake van ‘Vlielands nageslacht’… Op Terschelling broedde namelijk een vrouwtje dat in 2012 als jong op Vlieland werd geringd. Zij wist succesvol vier jongen groot te brengen.

Daarmee is er toch nog goed nieuws van een Vlielandse Blauwe Kiekendief. Ondertussen wordt al reikhalzend uitgekeken naar volgend jaar. Zullen de Texelaars wederom een broedpoging op Vlieland ondernemen…?

Sovon doet op de Waddeneilanden i.s.m. tereinbeheerders onderzoek aan de Blauwe Kiekendief, wat zich onder meer richt op broedsucces, voedselkeuze, plaatstrouw en overleving.

©Foto’s en tekst Peter de Boer Sovon Vogelonderzoek Nederland en Carl Zuhorn Staatsbosbeheer Vlieland

 

 

Wordt verwacht: hemelende Koningin.

Het kan niet missen… vandaag of morgen zullen  op verschillende plekken heel veel meeuwen in de lucht te zien zijn.
Wat is er aan de hand?
Op zo’n mooie zomerdag als vandaag gaat de Koningin van de vliegende mieren vanuit de grond stiekum de lucht in, de heren volgen haar en zo komt het dat de lucht vol vliegende mieren zit, want de Koningin moet bevrucht worden. Vooral kokmeeuwen hebben dat vlot in de gaten en volgen de mieren voor een lekker hapje. De mieren zien we niet, maar de meeuwen wel. En dat is dan dus gaande.
Dus als de Koningin de lucht ingaat, is dit mooie, maar ook weer wrede schouwspel te zien.

(even dubbel klikken op de foto’s voor groot beeld)

Een paar weken geleden maakte m'n broer Bert Kommerij deze foto van een bruidsvlucht voor ons huis van Lange Paal.

bruidsvlucht meeuwen 2014 (5)

bruidsvlucht meeuwen 2014 (4)