Wordt verwacht: hemelende Koningin.

Het kan niet missen… vandaag of morgen zullen  op verschillende plekken heel veel meeuwen in de lucht te zien zijn.
Wat is er aan de hand?
Op zo’n mooie zomerdag als vandaag gaat de Koningin van de vliegende mieren vanuit de grond stiekum de lucht in, de heren volgen haar en zo komt het dat de lucht vol vliegende mieren zit, want de Koningin moet bevrucht worden. Vooral kokmeeuwen hebben dat vlot in de gaten en volgen de mieren voor een lekker hapje. De mieren zien we niet, maar de meeuwen wel. En dat is dan dus gaande.
Dus als de Koningin de lucht ingaat, is dit mooie, maar ook weer wrede schouwspel te zien.

(even dubbel klikken op de foto’s voor groot beeld)

Een paar weken geleden maakte m'n broer Bert Kommerij deze foto van een bruidsvlucht voor ons huis van Lange Paal.

bruidsvlucht meeuwen 2014 (5)

bruidsvlucht meeuwen 2014 (4)

Mooie dingen maken van troep en het zet aan tot nadenken; Prachtig!

Twijfelend begin ik aan dit blog; 1 van mijn stokpaardjes… de hoeveelheid aan plastic, netten, ballonnen die we hier aan treffen op het strand en het wad…. Dus oppassen dat ik niet doorschiet. Het gevaar zit er in dat lezers kunnen denken ‘daar heb je haar weer met ‘r ballonnenlintjes’.😉

Gelukkig zien we de laatste jaren meer bewustwording van Vlielanders en gasten. Diverse eilanders nemen een afvalzak mee, als ze hun hond uit gaan laten. Of we krijgen een melding als ergens veel rotzooi ligt. Ook hier zijn diverse eilanders zeer creatief met ‘spul van ‘t strand’, ik vind dat 1 van de mooiste manieren van hergebruik.

Jaren geleden nam eilandster Ellen de Rijke initiatief tot het opruimen van zwerfafval, inmiddels zijn er allerlei initiatieven hieromtrent opgedoken. Allemaal met één gezamenlijk doel.

De actie “Doe mee, verlos de zee” op initiatief van Sabine Mesli, de strandschoonmaakactie die we samen met instanties en vrijwilligers jaarlijks organiseren. Maar ook de excursie strandjutten van “De Noordwester”, ( http://www.denoordwester.nl ) maakt mensen bewust van wat we in de vloedlijn kunnen vinden.

Voor strandjutter Jacoline van Duijn uit Katwijk levert veel van wat ze vindt inspiratie op tot het maken van jutkunst. Ze exposeert momenteel in “De Noordwester” en ik was aangenaam verrast door haar werk. Ook daarmee maak je de kijkers bewust van wat er echt niet thuis hoort in zee en wat wel. De moeite waard om even te gaan kijken!

De organisaties die zich bezig houden met werelderfgoed Waddenzee hebben  een richtlijn opgesteld over de plastic troep op en langs het Wad. HIER te lezen.

En 5 augustus komt eraan… de “Beach clean up” is die dag op Vlieland om met zo veel mogelijk mensen de hele Nederlandse kustlijn te ontdoen van alles wat daar niet hoort te liggen. Meer hierover weten? Dat kan via deze site; www.beachcleanuptour.nl

 

 

 

 

 

 

EINDELIJK; Start verbetering waterhuishouding Vlieland en een lang gekoesterde wens…

Deze zomer en dit najaar verbetert Wetterskip Fryslân de waterhuishouding van Vlieland. Dat doen ze in nauwe samenwerking met de gemeente Vlieland, Staatsbosbeheer en betrokken bewoners. Vanaf volgende week zullen de werkzaamheden beginnen.

Door verschillende maatregelen kunnen we water op het eiland straks efficiënter benutten, verdroging verminderen en wateroverlast tegengaan. We proberen de overlast als gevolg van de werkzaamheden voor bewoners en gasten van het eiland zoveel mogelijk te beperken. Op veel locaties zal Wetterskip bezig zijn. Ook in Kroon’s polders.

En dat komt eigenlijk heel mooi uit, want wij hebben al jaren de plannen om een vogelkijkhut in de 2e polder te realiseren. Deze wens kwam voort uit overleg met Vlielanders en gasten. Er komt ook een uitkijkpunt op de laatste stuifdijk. (dus de grens van de 4e polder en de wadvlakte, zuidkant Vliehors.) Alles met elkaar een grote klus.

WETTERSKIP OVER KROON’S POLDERS:

NIEUWE STUW;  We bouwen een nieuwe stuw op de overgang van de eerste en tweede Kroon’s Polder. Het wateroverschot van de eerste polder stroomt dan voortaan naar de tweede polder, in plaats van rechtstreeks naar het wad. Zo houden we gebiedseigen water langer vast. De nieuwe stuw combineren we met een oeverzwaluwwand.

WATERLEVEN VERBETEREN; We maken sloten ondieper en natuurvriendelijker. Zo verminderen we verdroging en verbeteren we de omstandigheden voor het waterleven. Ook zorgen we ervoor dat toestromend grondwater (kwelwater vanuit de Meeuwenduinen, ten noorden van de Kroon’s Polders) de wortels van de bijzondere begroeiing in het gebied kan bereiken.

REGELBARE STUW; We plaatsen een regelbare stuw, zodat we de waterstanden in de kwetsbare Blauwgraslanden ten noorden van de Postweg beter kunnen regelen.

LOOPBRUG; We plaatsen een loopbrug over de doorsteek tussen de tweede en derde Kroon’s Polder, zodat bezoekers, die onder leiding van een boswachter van Staatsbosbeheer mee gaan, nog meer van dit prachtige gebied kunnen genieten.

Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met de toezichthouder, Sjoerd Stoker.Hij is regelmatig op het eiland. U kunt Sjoerd mailen op sstoker@wetterskipfryslan.nl of bellen op 06-461 72435. Regelmatig verschijnen nieuwsberichten in Uit ’t Kastje en De Vliezier, zodat u op de hoogte kunt blijven van de werkzaamheden.

Grote mantelmeeuw: Nieuwe broedvogel voor Vlieland.

De Grote mantelmeeuw is één van de grootste meeuwen ter wereld. Ze zijn het grotere broertje van de Kleine mantelmeeuw (leizwarte mantel met gele poten). De Grote mantelmeeuw is herkenbaar aan zijn formaat met leizwarte mantel en vleeskleurige poten. Grote Mantelmeeuwen zijn het hele jaar te zien op Vlieland, en dan vooral op het Noordzeestrand en op de Vliehors. Ze zijn het talrijkst in het najaar en winter.

De Grote mantelmeeuw broedt vooral langs rotskusten van IJsland, Noorwegen en de Britse Eilanden. Sinds 1993 is de Grote Mantelmeeuw een jaarlijkse broedvogel in Nederland geworden. Broedgevallen vonden al plaats op Texel, Terschelling, Ameland, Griend, Rottumeroog, de Delta en tegenwoordig ook al op enkele plaatsen in het IJsselmeergebied en het Lauwersmeer.

De vogels broeden solitair op (onbereikbare) eilandjes of op strekdammen. De aantallen in Nederland groeien langzaam. In 2014 waren dit al zo’n 60 broedparen.

Sinds een aantal jaren was er al de verwachting dat de Grote mantelmeeuw ook een nieuwe broedvogel zou kunnen worden voor Vlieland. Elk jaar verblijven er namelijk in het broedseizoen wel een paar sub-adulte en adulte vogels in en rond de aalscholverkolonies in Kroon’s polders. Ze doen zich daar dan tegoed aan onder andere de visresten en braakballen van de daar broedende Aalscholvers.

Dit jaar is dit vermoeden uitgekomen, en heeft een paartje Grote mantelmeeuw op één van de eilandjes in de 2e Kroon’s polder een nest gebouwd en eieren gelegd waar nu dus kuikens zijn uitgekomen.

De vogels op Vlieland voeden zich met allerlei aas, visafval (ruim voorradig in de aalscholverkolonies in de 2e Kroon’s polder), maar ook met jonge vogels. Omdat ze zo groot zijn, stelen ze met gemak het voedsel van andere vogels.

Vlieland is een broedvogel rijker!

©Carl Zuhorn© ©bron Sovon©

 

Video;

 

(de datum onderaan het filmpje klopt niet. De beelden zijn van een paar weken geleden)

 

 

Hoe zie jij Vlieland?

Dit is een oproep aan iedereen die de afgelopen maanden foto’s op Vlieland gemaakt heeft en de komende vakantie op Vlieland foto’s gaat maken. Een oproep voor eilanders en gasten die genieten van ons mooie eiland. We willen graag zien wat de volgers van ons blog zo mooi vinden van Vlieland. Waar geniet jij nou van?

Natuurlijk mogen er mensen op de foto staan. Lopend, fietsend, cranberries plukkend, springend vanaf een duintop…  Kom maar op met die mooie beelden;-)

We willen de foto’s graag gebruiken voor onze jaarkalender van 2017. U mag de foto’s in hoge resolutie mailen naar a.bruin@staatsbosbeheer.nl

 

Ga eens mee met de Phoca!

Komend weekend is het ‘de dag van het Wad’, in het hele waddengebied wordt dan aandacht besteed aan het feit dat de Wadden al weer 7 jaar Werelderfgoed is.

Er zijn op Vlieland allerlei mogelijkheden om te genieten van alles wat de Waddenzee ons biedt. Een excursie, met een snelle boot naar zeehonden kijken, wandelen, of vanaf de glooiing kijken hoe het water zakt… en weer stijgt.

Het allerleukst vind ik echter een tocht met Harmen en Josefien met de Phoca (Zeehond). Op hun site staat het volgende te lezen:

Phoca Waddentochten
Een unieke belevenis op het wad van Vlieland. Je gaat met de boot Phoca een tocht maken over het wad. Maar je mag ook van boord af lopen op de zeebodem, met een garnalen-netje proberen zeedieren te vangen. Of met een piervork pieren te steken. Een geweldige Wad-ervaring!

Ik wil het volgende daar nog aan toe voegen; Een echte aanrader, ook voor kinderen. De liefde die Harmen en Josefien voor het Wad hebben, de kennis over wat er leeft en de gastvrijheid van beide, maakt  het tot een bijzondere belevenis.

http://www.waddenphoca.nl/

Tijdens ‘de Dag van het Wad’-weekend kunt u ook met de Phoca mee:

Locatie: Oost-Vlieland
Tijd: zaterdag 25 juni om 17.00 uur, zondag 26 juni om 17.45 uur

Kosten: € 30,00 p.p., inclusief consumptie
Meer informatie en aanmelden: http://www.denoordwester.nl

Waddentocht fotocollage

 

LEUK! We gaan een week samenwerken met Omrop Fryslân

Waar precies mogen we nog niet zeggen, maar komende week (van zondag 19 tot 24 juni) gaat Omrop Fryslân iets moois doen op Vlieland. Niet alleen overdag, maar juist ook ‘s nachts. Er komt een speciale complete studio naar Vlieland en presentator Bart Kingma zal vooral in de nachtelijke uren aan het werk zijn. Fiel de Nacht (Voel de nacht) heet het programma; het is immers gelukkig nog ongelofelijk donker in het Waddengebied. Bekende Friezen zullen hun opwachting maken op de (nu nog) geheime locatie en zij zullen de nacht dus pratend doorbrengen met presentator Bart.

bart kingma omrop friesland

Verder zal verslaggever Remco de Vries in de week van 19 tot en met 23 juni als enige van het team overdag wakker zijn om een blog bij te houden met foto’s over de natuur op oms eiland. Hij werkt aan het project: ‘Fiel de Dei’ (Voel de Dag), een tv-docu over de natuur in de zomer en winter op Vlieland waar mens, beest en natuur elke dag ‘passanten’ zijn. Uiteraard laten wij Bart en Remco en hun gasten de mooiste en donkerste plekjes van Vlieland zien.

De uitzendingen zijn te bekijken en beluisteren  via:

  • Livestream via www.FinsteropFryslan.nl > van 21.00 – 6.00 uur, tussendoor gaat Bart ook af en toe naar buiten met de gasten om te genieten van de donkerte op het eiland
  • ’s Ochtends kleine terugblikstukjes live op radio Omrop Fryslân
  • De blogs zijn te volgen op: http://www.omropfryslan.nl/Fieldenacht

De (gecomprimeerde) afleveringen van Fiel de Nacht én de TV-docu van Remco worden rond de kerst, bij uitstek de periode van donkere nachten en bezinning, uitgezonden op Omrop Fryslân TV.

Kleine, mooie berichten uit de natuur van Vlieland

Verbazend, wonderlijk, veerkrachtig, voor mij allemaal woorden die bij de natuur passen. Vorige week liep ik met collega Herman Vogel een duinexcursie met een schoolklas uit Zeist. Kinderen enthousiast en vol vragen, dat is sowieso altijd leuk, maar op de terugweg door een stukje bos zag 1 van de kinderen een enorme dennenkegel boven in een zee-den. Na beter kijken bleek het om een vergroeiing van kleine dennenkegels te gaan, die samen op 1 grote kegel leek. Nog niet eerder gezien door ons.

vergroeiing zeedennenkegels (1) vergroeiing zeedennenkegels (2)

Ik ben ook even gaan kijken naar een open plek in dicht bos. Twee jaar geleden is daar tijdens een dikke storm een flinke eik omgewaaid. De dode kroon ligt er nog. Collega Pieter Schaper kon de stam wel gebruiken. De open en lichte plek in het bos is nu een weelderig groene plek, waar van alles groeit.

open plek in bos (2) open plek in bos (3)

De wegomlegging die momenteel via de Kampweg loopt, leverde ook verwondering bij me op. In maart moest er een ‘grondwal’ aangebracht worden, op de locatie waar de boshuisjes van Stortemelk komen. In rap tempo is toen duizenden kubieke meters zwarte grond van het pad om de Noord geschraapt, om de gewenste grondwal langs de Kampweg te leggen. Al jarenlang wordt het maaisel wat in september uit Kroon’s polders komt over dat pad verspreidt, dus het was een soort zwarte grond/compost. Het is prachtig om te zien hoe groen en divers de grondwal er nu bijstaat.

rijke gronddijk boslodges (1) rijke gronddijk boslodges (3)

Brildragers en huismoeders op Vlieland?

Op die vraag krijgt men zaterdagavond 4 juni het antwoord. Vlieland doet namelijk mee aan de landelijke nacht van de nachtvlinders. De namen van (nacht)vlinders zoals brildragers en huismoeders spreken tot de verbeelding. Jan Borst, vrijwilliger van de Vlinderstichting verzorgt samen met Vlielander ‘vlinderaar’ Tjeerd Olthuis een avond nachtvlinders kijken en er over vertellen.

Wilt u hierbij zijn? Dan vlug naar De NOORDWESTER (Dorpsstraat 150) voor aanmelding. Er kunnen maximaal 20 mensen mee doen aan deze avond; vol is vol!
Het zou fijn zijn als u dit bericht wilt delen met anderen.

avondrood berend Hazenberg

Deze foto kreeg ik van Berend Hazenberg en Agnes Nagtzaam, gemaakt in hun eigen tuin; deze heet Avondrood. Prachtig toch?

‘T is Lente, dus Vlieland is in haar elementen

De lente draait op volle toeren, dat kan niemand ontgaan zijn. Dus even wat ‘voorjaars-feiten’.

Boswachter Carl Zuhorn is al weer heel wat ochtenden bijzonder vroeg uit de veren en dan te vinden in Kroon’s polders om te kijken en vooral luisteren waar de vogels  broeden. Wist u dat er momenteel al op 10 locaties op Vlieland lepelaars broeden?

Ook bij de dwergsterns gaat het goed. 70 broedparen zijn er geteld. Nu is het afhankelijk van met name de wind of deze broedsels het zullen redden. Deze bijzondere vogels nestelen altijd vlakbij de vloedlijn, dus bij hoog water en harde wind, spoelen de nesten weg (het Vlielander  Zeevrouwenkoor zingt niet voor niets in een dwergstern lied ‘de domste vogel tot in de kern.. dat is toch wel de dwergstern’).

Naast al dat mooie vogelgebeuren, kunnen we nu ook weer genieten van de orchideeën die in bloei staan. Sommige orchideeën, zoals de kleine keverorchis, zijn zo klein dat als je niet weet dat ze er staan, ze zo voorbijloopt. Op Vlieland zijn 19 soorten orchideeën te zien.

Wat nu trouwens ook echt weer prachtig is, is het schermlandje (Kokkies landje) langs de Postweg tussen Pad van de Staatsschuur en de Afloop. Vooral de witte cirkel veenpluis valt op. Langs dit weiland is lange tijd geleden een verticaal scherm de grond ingegaan, teneinde het afvloeiende zoete regenwater tegen te houden en daarom is dit voormalige weiland nu zo zompig, haast moerasachtig en heel veel soorten bloemen doen daar hun voordeel mee.

Dus; “Kom mee naar buiten allemaal, dan horen wij de wielewaal!” Zelfs dat is mogelijk, Elsje de Ruijter (van de Horn/Jachthaven) heeft er 1 gehoord.